Do pobrania

Poniżej zamieszczono urzędowy formularz i wzory wniosków składanych w ramach prowadzonych przez komornika czynności.

Nie ma konieczności posługiwania się formularzem urzędowym celem zainicjowania postępowania.

Po wydrukowaniu wniosek lub formularz należy czytelnie wypełnić i podpisać oraz dołączyć do niego niezbędne załączniki. Przygotowany w powyższy sposób wniosek lub formularz należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Komornika lub złożyć go osobiście w siedzibie Kancelarii.

Wniosek o wszczęcie
egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji
z nieruchomości

Wniosek o poszukiwanie
majątku dłużnika

Oświadczenie
o wyborze komornika

Formularz wniosku
o wszczęcie egzekucji