Kancelaria

Obszar właściwości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu działa w rewirze- obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Przasnyszu, obejmującego miasta: Przasnysz i Maków Mazowiecki oraz gminy: Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Płoniawy- Bramura, Przasnysz, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków.


Komornik Sądowy Maciej Giranowski przyjmuje również sprawy spoza rewiru- z obszaru właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku obejmującej:

  • Sąd Okręgowy w Białymstoku: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce
  • Sąd Okręgowy w Łomży: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie
  • Sąd Okręgowy w Olsztynie: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie
  • Sąd Okręgowy w Ostrołęce: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie i Ostrowi Mazowieckiej.
  • Sąd Okręgowy w Suwałkach: obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.
Komornik Przasnysz Maciej Giranowski
Wykorzystywane rozwiązania informatyczne

Optymalizacja podejmowanych działań, mająca na celu zapewnienie odpowiedniej ekonomiki prowadzonych czynności egzekucyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej skuteczności i szybkości egzekucji sprawia, że Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Macieja Giranowskiego korzysta z szeregu usprawnień informatycznych poprzez wykorzystywanie m.in. następujących systemów:

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

KIR. OGNIVO

System teleinformatyczny służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce oraz do obsługi zajęć wierzytelności z tych rachunków.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

CEPiK - Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców

System pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdów mechanicznych, ze wskazaniem danych identyfikacyjnych tych pojazdów.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

System do obsługi wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

PUE ZUS - platforma usług elektronicznych ZUS

Platforma do ustalania informacji o świadczeniach, płatnikach i podstawach źródeł dochodów dłużników.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy i szybki sposób.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

CBDKW - Centralna Baza
Danych Ksiąg Wieczystych

System pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem nieruchomości.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski

EPO - Elektroniczne
potwierdzenie odbioru

System stanowiący alternatywę dla tradycyjnej- papierowej formy pokwitowania odbioru korespondencji. Polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w systemie teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym – co umożliwia zdecydowanie szybsze uzyskanie informacji o terminie odbioru korespondencji.

Komornik Online

Komornik Online

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej           z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii, jak i wierzyciele oraz pełnomocnicy, którym kancelaria komornicza udostępni taką
możliwość. Komornik Online umożliwia podgląd danych online 24 h/7 za pomocą przeglądarki internetowej.