Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Maciej Giranowski

poznaj kancelarię
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Przasnyszu - Maciej Giranowski

Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

(działający w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku)

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym oraz organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

Dane kontaktowe

  • telefon: 29 691 17 78 lub 516 178 948
  • e-mail: przasnysz.giranowski@komornik.pl
  • EPU ID: 3067
  • ePUAP: /KS_Maciej_Giranowski/domyslna

W przypadku nawiązywania kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego (w tym e mail) lub dokonując wpłaty należy zawsze podawać imię i nazwisko bądź nazwę osoby, której sprawa dotyczy oraz sygnaturę sprawy rozpoczynającą się od symboli: GKM, KM, KMP, KMS, znajdującą się w lewym górnym rogu każdego pisma Komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

adres kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

Godziny urzędowania

Kancelaria otwarta w dniach: poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00 – 16.00.
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

Rachunek bankowy

Bank Pekao SA nr 11 1240 1053 1111 0011 0433 9643
Kod BIC Bank Pekao SA: PKOP PL PW

Komornik dokonuje w szczególności czynności:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

w sprawach o egzekucję i zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

w sprawach o zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

w sprawach o eksmisję, wydania ruchomości/nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

bezpośredniego doręczenia adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego za
potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu

sporządzenia protokołu stanu faktycznego i sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami